Eerste ronde tafel IFIC onderhoudsprocedure heeft plaatsgevonden

01-05-2021

De nieuwe onderhoudsprocedure voor de sectorale functies uit de functieclassificatie van de federale en Vlaamse geregionaliseerde sectoren van het PC 330 gaat over naar een volgende fase, namelijk de betrokkenheid van representatieve beroepsorganisaties.  

In de eerste onderhoudsfase die in de herfst van 2019 werd opgestart werd een lijst met functies opgemaakt die op basis van het juridisch criterium een prioritaire update dienden te krijgen. De volledige lijst met weerhouden functies voor deze juridische update is beschikbaar op de website van het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC).

Twee van de weerhouden functies werden door de sociale partners bijkomend onderzoek in de vorm van bevraging op het terrein nodig geacht. Het gaat om de functies Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist en Verpleegkundige intensieve zorgen (neonatologie en pediatrie). Leden van het NVKVV vulden deze vragenlijsten in.

Eind maart werd de werkgroep ziekenhuishygiënisten NVKVV WIN uitgenodigd op een ronde tafel waarop de het voorontwerp van de functieomschrijving werd gepresenteerd en inhoudelijk inbreng mogelijk was. Het NVKVV is zeer tevreden vast te stellen dat IFIC het werkveld actief bevraagt en betrekt en volgt het dossier dan ook van nabij op.