Stijging instroom studenten zorgopleidingen

06-11-2023

Goed nieuws voor de zorgopleidingen bij de oktobertelling van de VLHORA. Bij de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde zijn mooie stijgingen zichtbaar bij het aantal nieuwe studenten.

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) verzamelt jaarlijks op 1 oktober alle inschrijvingscijfers van de 13 Vlaamse hogescholen. Daarmee worden de tendenzen over de verschillende jaren heen in kaart gebracht. De opleidingen verpleegkunde zien het aantal studenten stijgen met 5,9 procent. Bij de vroedkundeopleidingen bedraagt de groei ruim 9 procent. De telling geeft zowel de cijfers weer van professionele bachelor- als graduaatsopleidingen.