Taskforce voor sterkere opleiding zorgkundige

01-05-2021

Tijdens de pandemie werd vanuit het veld vastgesteld dat zorgkundigen vaak onvoldoende voorbereid waren op de omvang en de problematiek die bij deze crisis kwam kijken. Zo volgde een oproep naar de regering om de kwaliteit van de opleiding tot zorgkundige te versterken.

Om die oproep te beantwoorden richtte de minister van Onderwijs een taskforce op. Daarin zetelt, naast vertegenwoordigers uit het onderwijs, het werkveld, de afgestudeerden en het Agentschap Zorg en Gezondheid, ook het NVKVV met een mandaat van de AUVB. Intern werd bij het NVKVV, in overleg met Befezo (Belgische Federatie voor Zorgkundigen), een werkgroep opgericht.

De zorgkundige werkt in een gestructureerd team en steeds onder toezicht van een verpleegkundige, maar steeds moet hij of zij kunnen terugvallen op een stevige basis uit de basisopleiding en bijscholingen. Tijd dus om de huidige opleidingen in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om de opleidingen kwalitatief sterker te maken voor de toekomst. Maar vooral ook de onmisbare zorgkundigen te sterken bij de uitvoering van hun werk want dat verdienen ze.

De taskforce zal zich onder meer buigen over de huidige opleidingen, zal nagaan of er een draagvlak is om op basis van het beroepsprofiel een standaard opleidingsprogramma op te stellen. Daarnaast zal de taskforce ook aanbevelingen doen over de professionalisering van de docenten en de aantrekkelijkheid en toekomstgerichtheid van de opleiding. De resultaten worden deze zomer verwacht.