Stijging instroom studenten zorgopleidingen

Goed nieuws voor de zorgopleidingen bij de oktobertelling van de VLHORA. Bij de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde zijn mooie stijgingen zichtbaar bij het aantal nieuwe studenten.

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) verzamelt jaarlijks op 1 oktober alle inschrijvingscijfers van de 13 Vlaamse hogescholen. Daarmee worden de tendenzen over de verschillende jaren heen in kaart gebracht. De opleidingen verpleegkunde zien het aantal studenten stijgen met 5,9 procent. Bij de vroedkundeopleidingen bedraagt de groei ruim 9 procent. De telling geeft zowel de cijfers weer van professionele bachelor- als graduaatsopleidingen.


Recht in mijn schoenen

Kan en mag je als verpleegkundige zelf beslissen om een onrustige patiënt te fixeren? Moet je als verpleegkundige verplicht hulp bieden als getuige van een verkeersongeval met gewonden? Het praktijkhandboek voor verpleegkundigen ‘Recht in mijn schoenen’ weet raad.

De juridische adviesgroep (JAG) van NETWERK VERPLEEGKUNDE schreef de afgelopen maanden aan een nieuwe uitgave van ‘Recht in mijn schoenen’. Dit praktijkhandboek biedt een antwoord op moreel-ethische en juridische vragen die verpleegkundigen zich in verschillende situaties stellen. De voorbeelden en omschrijvingen zijn uit het leven gegrepen en gebaseerd op ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Wie is aansprakelijk voor de schade die een zorgvrager oploopt na een verkeerd toegediende inspuiting? Of mag je als verpleegkundige wel zomaar medicijnen toedienen die de patiënt thuis in de kast heeft liggen en waarvan de werking gekend is? Elke casus wordt aan de hand van wettelijke bepalingen gekaderd met de nodige verwijzingen en bronnen. De JAG heeft een jarenlange expertise in de wetgeving over de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Dit boek loodst de (student)verpleegkundige doorheen de wettelijke bepalingen binnen de beroepspraktijk. Een musthave voor studenten, verpleegkundigen en zorgkundigen om altijd recht in je schoenen te staan.

 


Letie vzw van start

Op 25 oktober ging de eerste studiedag “Nu of nooit(?)! Op naar een krachtige verpleegkundige discipline in de GGZ” van vzw Letie door. Daarmee zet de vzw haar missie binnen de GGZ kracht bij.

Letie streeft ernaar om de verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg door kennisontwikkeling en uitbouw van expertise te stimuleren en te ondersteunen. Door wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoering verder te ontplooien, te delen en verspreiden, te implementeren en uit te wisselen wil Letie de identiteit en de meerwaarde van het verpleegkundig beroep in de GGZ versterken. Letie vertrekt vanuit de complementariteit en gelijkwaardigheid van de GGZ-verpleegkunde met patiënten en andere disciplines.

 

Letie laat zich leiden en inspireren door een sterke GGZ-verpleegkundige body of knowledge en door toonaangevende theoretische kaders. Persoonsgerichte, belevingsgerichte, relationele, herstel- en contextgerichte visies en theorieën vormen de uitgangspunten. Letie engageert zich om de vertaling van deze theorieën en visies naar de praktijkvoering mee vorm te geven. Letie wil daarmee bijdragen aan kwaliteitsvolle GGZ vanuit het domein van de verplegingswetenschap, het onderwijs, de praktijk en het beleid.

De studiedag richtte zich naar verpleegkundig (klinisch) leiders en het verpleegkundig management en directies in de GGZ. Ook verpleegkundigen in een bepaald domein van de GGZ konden inschrijven.

Meer informatie over Letie en toekomstige studiedagen vind je op letie.be.


Wagens thuisverpleging in kleurrijk jasje

Iedereen herkent de haast iconische auto’s waarmee thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis de baan op gaan. Wie in Oostende Chinyere – Chichi voor de collega’s – voorbij ziet rijden op weg naar een patiënt zal voortaan twee keer kijken. Chichi is een van de verpleegkundigen die werd verrast met een kleurrijke, gepersonaliseerde dienstwagen. Een bedankje van het Wit-Gele Kruis dat zijn verpleegkundigen hiermee in de schijnwerpers zet.

De brede glimlach op de bumper van de auto spreekt boekdelen. “Ik lach heel veel dus hebben ze mijn smile op de auto gezet”, grinnikt Chichi. “Ze noemen me wel eens het zonnetje in huis.” Een stralende zon en verwijzingen naar het strand maken de kleurrijke auto compleet. “Hij is heel herkenbaar, hé? De kinderen zien me tegenwoordig al van ver aankomen.”

“Ik was heel erg verrast toen ik de auto zag. Mijn collega’s hebben me na een interne oproep van het Wit-Gele Kruis genomineerd omdat ik altijd open sta voor iedereen. Ik vind het een heel leuk compliment, bovenop de surprise van de dienstwagen. Mijn patiënten zijn ook heel trots. Ze zeggen dat ze vereerd zijn dat ik hun verpleegkundige ben. Al moet ik zelf nog wat wennen aan zo’n opvallende auto.”


E-learning diabetes voor zorgkundigen

Befezo (de beroepsorganisatie voor zorgkundigen) en de Diabetes Liga maken samen werk van een e-learning voor zorgkundigen over diabetes. Deze wordt gekoppeld aan een korte test. Wanneer je slaagt, ontvang je enerzijds een attest dat je competenties en kennis over diabetes aantoont en anderzijds dat je correct een glucosemeting kan uitvoeren. Ongeveer 20 procent van de oudere bevolking kampt met diabetes. Dat cijfer evolueert in de realiteit naar één op vijf senioren, want 37 procent van de ouderen zou niet weten dat ze ziekte hebben. Het is dan ook belangrijk dat zorgkundigen de ziekte goed begrijpen en op een correcte manier het suikergehalte kunnen bepalen.

Meer informatie vind je via diabetes.be/nl/professionelen/e-learning-voor-professionelen/diabetes-voor-zorgkundigen.


Wit-Gele Kruis lanceert mobiele zorgapp

Als eerste thuiszorgorganisatie in ons land stelt het Wit-Gele Kruis een mobiele zorgapp ter beschikking van hun patiënten en mantelzorgers. Zo kunnen zij hun zorg opvolgen via de tablet of smartphone. Ook de zorgpartners van het Wit-Gele Kruis kunnen via de mijnWGK-app op een beveiligde manier het elektronisch verpleegkundig dossier van een patiënt raadplegen. MijnWGK bestaat al sinds 2016. Patiënten en mantelzorgers konden toen via de computer hun dossier al meevolgen. De app die nu gelanceerd is, is gebruiksvriendelijker, eenvoudig en snel toegankelijk.

“De app geeft veel nuttige informatie aan de zorgpartners, de patiënt en de vertrouwenspersoon van de zorgvrager. Naast informatie over de zorg zien ook zij welke informatie de verpleegkundige heeft genoteerd en gedeeld met de arts. Bedoeling is om de functionaliteiten van de app nog meer uit te breiden zodat je de zorg letterlijk kan volgen”, zegt Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis. “We merken dat vooral de mantelzorgers of de jongere patiënten nood hebben aan up-to-date informatie over hun eigen zorg of die van hun familielid. Voor het Wit-Gele Kruis is het belangrijk om iedereen te betrekken bij de zorg zodat dat kan worden afgestemd op de noden. We willen die betrokkenheid laagdrempelig maken en geloven dat een app daar een ideaal middel voor is.


Activiteitenverslag NETWERK VERPLEEGKUNDE

Wil je weten waar jouw beroepsorganisatie het voorbije jaar mee bezig was? Onder welke dossiers we onze schouders zetten? Hoe we jou als verpleegkundige continu ondersteunden in jouw dagelijkse beroepsactiviteiten? Welke activiteiten, congressen, lezingen en infoavonden we organiseerden? Blader dan snel door ons digitale jaarverslag.

Je vindt er terug hoe onze werkgroepen, vrijwilligers en leden samen NETWERK VERPLEEGKUNDE en het verpleegkundige beroep sterker en mooier maken. Met veel foto’s en een update over de circulaire verbouwing van ons huis van de verpleegkundigen, maar ook informatie over de beleidsdossiers waar we aan meewerkten en de juridische vragen die in het werkveld leven.

Ontdek het snel: www.netwerkverpleegkunde.be/nl/jaarverslag


Trefpunt Verpleegkunde: ‘hervorming van het verpleegkundig beroep’

Trefpunt Verpleegkunde, een organisatie van de FOD Volksgezondheid en de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), wordt opnieuw georganiseerd. Ditmaal op donderdag 23 november van 12.30 tot 17 uur in het Galilee-gebouw in Brussel. Het thema van deze editie is ‘De hervorming van het verpleegkundig beroep’. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt en zal je kunnen raadplegen op netwerkverpleegkunde.be, samen met een link naar de inschrijvingen. Deze staan open vanaf 23 oktober. Wees er rap bij, want de 140 plaatsen zijn snel gereserveerd.


Grootste spaghettislag ter wereld voor Straatverplegers

Jaarlijks organiseert de Brusselse radiozender BRUZZ de solidariteitsactie Brussel helpt om een goed doel in onze hoofdstad te ondersteunen. De opbrengst van de actie van dit jaar gaat naar Straatverplegers. Dit is een medisch-sociale organisatie die dakloosheid bestrijdt in Brussel en in Luik door duurzame huisvesting aan te bieden aan medisch kwetsbare dakloze personen.

Hou je van koken? Ben je zot van spaghetti? Dan kan je helpen. Op zaterdag 25 november 2023 vinden overal in Brussel spaghettidiners plaats, georganiseerd door verenigingen en individuen. Ga voor 10 oktober naar de website van BRUZZ om je in te schrijven. Je deelt er mee hoeveel spaghetti je wil maken, of je dat ’s middags of ’s avonds of allebei wil doen en welke typisch spaghetti je bereidt. Bolognaise, vegetarisch of halal? Het kan en mag allemaal. Na 10 oktober bezorgt BRUZZ je heel wat promomateriaal en vindt je jouw etentje ook terug op de website van de radiozender en op brusselhelpt.be. Maak je zelf geen spaghetti, maar wil je Straatverplegers toch een financieel duwtje in de rug geven? Dan kan je je inschrijven via diezelfde websites. Een portie kost 10 euro en de opbrengst gaat integraal naar de vzw.


Bewegen op Verwijzing breidt uit

Kiezen voor een actievere levensstijl wordt nog makkelijker. Want Bewegen Op Verwijzing breidt uit. Vanaf nu kunnen niet alleen (huis)artsen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, maar ook podologen, ergo- en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, apothekers, vroedvrouwen, diëtisten, psychologen en verpleegkundigen.

Vorig jaar schakelden 2.258 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in om hen te helpen om meer te bewegen. En met succes, want maar liefst 92 procent was tevreden met het resultaat. Meer willen bewegen is één ding, het ook effectief doen een ander. De helft van de mensen die meer willen bewegen, komt er niet toe. Dat blijkt uit een recente systematische review. Hulpverleners spelen hierin een cruciale rol, maar zij kunnen niet altijd de nodige tijd vrijmaken. Om hen en hun patiënten is er Bewegen Op Verwijzing.

Werking via coaches

Een Bewegen Op Verwijzing-coach biedt professionele begeleiding en maakt een beweegplan op maat. De coach motiveert, ondersteunt en helpt waar nodig. Elke stap naar meer beweging telt. Daarna is het aan de patiënt om te bewegen. Dat kan soms simpel zijn: door met de fiets naar het werk te gaan, bijvoorbeeld. Of door een wekelijkse wandeling met familie of vrienden. De coach weet ook welke activiteiten en sporten gemeenten en verenigingen aanbieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen op Verwijzing. In 82 procent van de Vlaamse en Brusselse gemeenten vind je deze begeleiding al.

Verwijzing door verpleegkundigen

In eerste instantie is Bewegen op Verwijzing er voor diegenen die weinig bewegen en/of vaak lang stilzitten. Maar ook bij aandoeningen, zoals overgewicht en obesitas, chronische nek- en rugpijn, diabetes type I en II, depressie, hypertensie, angst, … is lichaamsbeweging aanbevolen. Daar is momenteel een verwijsbrief van de huisarts voor nodig. In het kader van preventie krijgen nu meer hulpverleners de kans om door te verwijzen en een multidisciplinaire aanpak te garanderen. Als verpleegkundige sta je dicht bij de patiënt en ken je hem/haar goed. Door meer te bewegen kan de patiënt langer zelfstandig blijven of terug zelfstandiger worden en het herstel vlotter verlopen.

Iemand doorverwijzen kan via de online verwijstool, via een papieren verwijsblok of met een eigen verwijsbrief. Bewegen op Verwijzing wordt gefinancierd door het departement Zorg en gecoördineerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw samen met verschillende partners, zoals de Vlaamse Logo’s, VIVEL, Domus Medica, de mutualiteiten, VVSG en NETWERK VERPLEEGKUNDE.

Meer weten? Volg dan de korte e-learning op gezondlevenacademie.be. Ook op bewegenopverwijzing.be vind je meer info.