“Functiedifferentiatie op kritieke diensten is noodzakelijk”

04-08-2022

Ook op spoed en intensieve zorg is de personeelsschaarste voelbaar. Om hierop een antwoord te bieden analyseerde Karel Op de Beeck, verpleegkundig manager bij het UZ Leuven, hoe deze afdelingen andere profielen konden aantrekken om de werkdruk van de verpleegkundigen te verlagen. Dit leidde tot een succesvolle zorgdifferentiatie.

“De kritieke diensten zijn een hoogtechnologische omgeving. Verpleegkundigen voeren voornamelijk verpleegkundige handelingen uit. Hun basisopdracht bestaat uit observatie, klinisch redeneren en handelen, …”, stelt Karel Op de Beeck. “Door het nijpend personeelstekort zochten we alternatieve oplossingen om gevaarlijke situaties te vermijden. We stelden ons de vraag of alle verpleegkundige handelingen door ICU- of spoedverpleegkundigen met banaba-niveau moeten uitgevoerd worden.”

Op de diensten intensieve zorg startte het UZ Leuven met duo-verpleegkundigen van een HBO5-niveau. Zij ondersteunen de andere verpleegkundigen en verstrekken hygiënische zorg, maar ook verpleegtechnische handelingen, zoals wondzorg, afnemen van bloedgassen, courante drips vervangen of aspireren. “Al verwachten we niet dat zij er de interpretatie van doen. Ze zijn aansprakelijk voor hun verpleegtechnische handelingen, maar de vaste verpleegkundige draagt de eindverantwoordelijkheid. Die opstelling werkt zeer goed.” Door dit succes bekijkt Karel hoe dit ook in andere domeinen relevant is.

Zo werden op spoed zorgkundigen ingeschakeld om bepaalde taken over te nemen. Een binnenkomende patiënt doorloopt een traject van de wachtzaal naar de diagnostische zone en van daaruit naar de observatie- en behandelingszone. Hij moet dus van de ene locatie naar de andere verplaatst worden. “Dat vervoer, het verbedden, het klaarmaken voor de zorg en het toedienen van kleine zorgen kunnen deze profielen perfect uitvoeren. Dit biedt een enorme meerwaarde voor onze spoedverpleegkundigen die zich kunnen focussen op hun opdracht. Het resulteert ook in tijdwinst en in zorg voor niet-medische noden. Door deze functiedifferentiatie op de verschillende diensten blijft de werkload meer beheersbaar en garanderen we een veilige, kwaliteitsvolle zorg.”

Praktisch

Karel Op de Beeck

Verpleegkundig manager, zone kritieke zorgen, UZ Leuven

3 oktober 2022

Studiedag Verpleegkundigen Kritieke Diensten

Raadpleeg de 16 programma’s en schrijf je nu in voor de Week van de Verpleegkundigen!