“Transformeren van binnenuit voor meer veerkracht”

04-08-2022

Zelfleiderschap is van onschatbaar belang om met de complexiteit van de zorg om te gaan, waarbij een gebrek aan autonomie en een hoge werkdruk spelen. Prof. dr. Erik Franck ontwikkelde een vierledig advies dat je hier en nu kan toepassen om je doelen op lange termijn te behalen.

In zijn boek Als je niets verandert, verandert er niets schetst verpleegkundige en klinisch psycholoog Erik Franck een model van zelfleiderschap. Dat model bouwt op vier concepten, of accurater, transformaties. “Die term is bewust gekozen”, verklaart Erik. “Zoals een rups transformeert in een vlinder, moet ook bij ons verandering komen van binnenuit. Je moet het voldoende voelen om vanuit jezelf te veranderen.”

De eerste transformatie is zelfkennis. Daarbij gaat het onder meer over het herkennen van de signalen die je lichaam afgeeft bij stress. Erik: “Specifiek in de zorg is ook zelfkennis over de professionele rolidentiteit belangrijk: waarom doe je wat je doet en welke impact wil je genereren?” Vervolgens komt zelfbewustzijn: begrijpen hoe je omgaat met triggers uit de omgeving. “Veel verpleegkundigen zijn pleasers die zichzelf durven te verliezen in de zorg voor anderen.” De oplossing is zelfcontrole, de derde transformatie. Volgens Erik is zelfcontrole als een spier die je kan trainen. Ten slotte speelt zelfcompassie een rol: met de nodige mildheid kijken naar het eigen leerproces.

De lezing omvat een theoretisch luik en pragmatisch deel. Aan de hand van reflectievragen nemen verpleegkundigen concrete handvaten mee naar huis. “In de eerste plaats hoop ik mensen te inspireren, maar ook ik zal iets meenemen van de Week”, zegt Erik. “De Week is het uitgelezen moment om mensen te ontmoeten en verhalen te horen, zodat we het onderzoek en de dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op wat er speelt in de sector.”

Praktisch

Prof. dr. Erik Franck

Verpleegkundige en psycholoog, verbonden aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, auteur van Als je niets verandert, verandert er niets

5 oktober 2022

Studiedag Verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg

Raadpleeg de 16 programma’s en schrijf je nu in voor de Week van de Verpleegkundigen!